قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

بازی

بازی
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیستم مرداد 1389 توسط ع.پ

خون بی نهایت

God

پرواز

Fly

اسلحه ak47

Weapon_aug

اسلحه deagle

Weapon_ awp

اسلحه elite

Weapon_ famas

اسلحهfive seven

Weapon_g3sg1

اسلحهglock18

Weapon_m3

اسلحهm4al

Weapon_mac10

اسلحه mp5navy

Weapon_p228

اسلحهp90

Weapon_scout

اسلحهsg550

Weapon_sg552

اسلحه tmp

Weapon_ump45

اسلحهusp

Weapon_xm1014نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم تیر 1389 توسط ع.پ

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم تیر 1389 توسط ع.پ

در صفحه اصلی بازی ( main menu ) کليد : Shift + Alt + A  را فشار دهيد . حالا در محيط بازی يکی از رمز های زير را وارد کنيد :

Alt + C همه مراحل

Alt + k ساختمان ها مجانی

Alt + X محبوبيت ۱۰۰ + ۱۰۰ طلا


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم تیر 1389 توسط ع.پ
پرچم کشور من :

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و یکم تیر 1389 توسط ع.پ
جدید
 
از عکس های که گذاشتم معلوم شد که خبری درباره بازی Hitman دارم . این بازی یکی از پرطرفدارترین و پرفروش ترین بازی های دنیا می باشد . که تا به حال ۴ شماره از این بازی بیرون آمده که هرکدام داستان خاص خود را داشتند . در همه ی شماره ها شما تغییراتی نسبت به شماره قبلی احساس می کردید به خصوص در شماره ۴ که واقعا تغییرات زیادی دیده می شد . مثل راهنما در سمت بالا چپ که چند کلید را نشان می داد و در هر موقعیت یک کار را انجام می داد . یا اینکه اسلحه را در پشت خود نگه می داشت که این باعث می شد دشمن اسلحه شما را رویت نکند .
در شماره ۲ مکان های متنوع زیاد بود شرکت ، زمین برفی ،ساحل ، کلیسا و ... در شماره ۳ بیشتر در مکان های تاریک بود مثلا اون مارپیچ ، مهمانی و .... شماره ۴ بیشتر در مکان های روشن بود مثلا مهمانی کنار ساحل ، مرحله اول ،استخر و ....... مکان تاریک نیز داشت مقلا اون خیابان که مردم رفت و آمد می کردند .
فیلم این بازی هم در دست ساخت می باشد . حالا شماره ۵ این بازی آمده . شماره ای که از سری های قبلی سرمشق گرفته یا بهتر بگم ۲ ،۳ و ۴ را گردآوری کرده . برای اطلاعات بیشتر توضیحات ذیل را بخوانید .:
اسم بازی : Hitman Trilogy
ناشر بازی : Eidos Interactive
سازنده بازی : Eidos Interactive
سبک بازی : اکشن
زمان انتشار : ۳۰ ژوئن ۲۰۰۷
دستگاه ها : PS2 و PC
طبقه بندی ESRB :  بالای ۱۷ سال (  MATURE 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و یکم تیر 1389 توسط ع.پ
راهنمای مراحل: Hitman Blood Money
مرحله اول:
در مرحله ي اول شما در اسكله هستيد به سمت چپ برويد به يك
خرابه كه رسيدي به جلو برويد ازاشياي كه انجا هستن براي بالا
رفتن استفاده كنيد پس از بالا رفتن به يك سا ختمان به جلو حركت
كنيد به در كه رسيدي شما به طور خودكار نگهبان را مي كشيد به
طرف دربرويد در را باز كنيد وبه سمت راست برويد از پنجره دو
نفررا مي بينيد نشسته به طرف در برويد در باز كرده و به آنها
برويد انها موتجه به سرعت اسلحه را از انها بگيريد وانها را بكشيد وبعد به طرف در جلو حركت كنيد به دركه رسيديدررا باز
كنيد مرد سياه پوشي را مي بينيد ان را بكشيد وبعد به بالا نگاه كنيد
پله شكسته را مي بينيد ازدواري كه مثل نردبان است بالا برويد
وبعد به طرف بالكن برويد شما به طور خودكار خود رابه طرف
بالكن پرتاب كنيد بعد به جلوبرويد در را باز كنيد دو نفري كه در
اتاق هستند بكشيد و بعد انهارا در يخچال بگذاريدوبعد داخل كمد
وبعد يك دكتر به داخل اتاق ان را بكشيد و لباس هاي دكتر وكارت
كه در دست دارد را برداريد وبعد اسلحه ي درلباس خود بگذاريد
وبه سمت در حر كت كنيد ودررا باز كنيد وبعد به سمت دربزرگ
حركت كنيدبه در كه رسيدي ماموري كه انجا است بكشيدوبه داخل
اتاق برويدو بعد از پنجره اتاق چند نفر رابكشيد وبعد مردي كه در
اسان سور است ازسوراخ بكشيدو بعد به پايين برويد وبعد به جلو
وبعد به سمت راست حركت كنيد به راه خود ادامه دهيد كه دراخر
به يك در مي رسيد به داخل اتاق كه برويد چهار نفري در انجا
هستند انها را بكشيد و بعد به سوي پله ها برويد از پله هابالابرويد
پس از بالا رفتن در روبروي شما يك كيف است جلو برويد وكيف
را بگيريد واز سوراخ پنجره سه تك تيراندازرا بكشيد بعد از انجا
در بيايد وبه سمت در كنار شما حركت كنيد در را باز كنيد وبه
سوي بالكن حركت كنيد مي بينيد كه قسمتي از بالكن شكسته شما
از جاي شكسته به پا يين خود را مي اندازيد بعد از پريدن به جلو
حركت كنيد به در بزرگي كه رسيدي درآن را بازكنيد وبه داخل
برويد بعد از پله هابه يك مامور كه روبه پنجره است بكشيدبعد به
يك در شيشه اي مي رسيد در را باز كنيد و بعد از باز كردن ان
اتاق دري ديگر در آن اتاق است آن در را هم باز كنيد به معاون
رعيس مي رسيم آن را مي كشيد و بعد روبروي يك پنجره است
به داخل پنجره برويد از بالكن به سوي پنجره ي حركت كنيد
به انجا كه رسيدي به داخل پنجره برويد از بالا سه محافضه رئيس
را بكشيد وبعد رءيس رابكشيد و به سوي درخروج
برويد.

مرحله ي دوم:

درمرحله ي دوم شما در روبروي يك ساختمان هستيد به سمت راست به پشت كه رسيدي يك مامور را مي بينيد ان راكشته و
بعد لباسهاي او را پوشيده واو را از بالاي پرتگاه به پايين پرتاب
كنيد پس از اين كار به سمت در كه انجا هست برويد درآن اتاق
چند جعبه وجود دارد از آنها بالا برويد و بعد از بالا رفتن ازبه
ديوار مي رسيد به جلو برويد يك مامور را مي بينيد كه هرچند
وقت يك بار مي خوابد بعد به جلو برويد وبه بالا نگاه كنيد يك
بالكن را مي بينيد از لوله اي كه به آن وصل است بالا برويد
به بالكن كه رسيدي در بالكن را باز كرده وبه داخل برويد در
اتاق دو در وجود دارد به سمت در سمت چپ برويد آن راباز
كرده واز پله ها پايين رفته به يك در كه رسيدي آن را بازكنيد
وبه جلو برويد در ان اتاق يك مامور وجود آن را بكشيد وبعد
لباسهاي كه روي صندلي است بپوشيد وبعد به بالكن برگردين
واز همان لوله پايين بيايد به سمت حياط حركت كنيد به حياط
كه رسيدين به گوشه ي سمت راست حركت كنند به لوله اي
كه رسيدين از آن بالا برويد به بالا كه رسيدين به داخل پنجره
برويد رئيس اول كه دران اتاق است بكشيد وبعد به ميان مردم
برويد بااستفاده از نقشه بفهميد كه رئيس دركجاي مهماني است
هرزماني كه اين را فهميدين به كنار او مي رويم او هرچندوقت
يك بار به طبقههاي زير مي روداو رادنبل كنيد واوبعد به اتاق
كوچكي مي رود بالاي سر او چند جعبه وجود دارد به بالاپله
ها رفته وطنابي كه جعبه ها وصل است با بمب منفجر كرده
وبعد طرف آسان سور وبه طبقه ي اخر امده وبه طرف هواپيما
وبا استفاده از آن فرار كنيد .


مرحله ي سوم:
در مرحله ي سوم در يك مهماني هستيد به داخل برويد به داخل كه رفتيد از پله ها بالا رفته وبه سمت راست برويد به راهرو كه
در آخر راهرو يك تعمير كار مشغول به كار است آن را بكشيد
به سمت اتاق روبرو برويد همانجا بمانيد يك مامور به كنار جسد
مي آيد آن را هم كشته وبه داخل كشيده لباسهاي او را بپوشيد
واز پله ها پايين برويد درجلوي شما يك در وجود دارد ان را باز كنيد وبه سمت درهاي بزرگ پس از باز كردن درهاي بزرگ چند كارگر را مي بينيد كه مشغول به كار هستنددر ميان آنها يك در وجود دارد آن را باز كنيد به سمت جلو رفته واز پله ها بالا
پس ازبالا رفتن ازپله ها به يك اتاق مي رسيد اتاق را باز كنيد
پس از باز كردن اتاق به حمام مي رسيم به جلو مي رويم به يك
در مي رسيم آن را باز كرده به يك ديگر مي رسيد با استفاده از
نقشه محل رئيس را پيدا مي كنيم به آنجا نمي رويم به جلو برويد
به يك مامورمي مي رسيد كه روي صندلي نشسته وهر چند دقيقه
يك بازبه دستشويي در همان زمان شمابه سوي دري كه علامت
ستاره دارد برويد پس ازبازدر به داخل برويد پس از چند دقيقه
رئيس به داخل اتاق مي آيد آن را كشته وبعد جاي اول بازي برويد و دو باره از پله ها بالا برويد به يكي از اتاقهاي كناري
راه رو برويد كه نزديك اتاق رئيس است برويد ودر هنگامي
كه رئيس به بالكن مي آيد آن را كشته وبعد جاي اول خود باز
گشته وبه سمت در خروج حركت كنيد .مرحله ي چهارم:
درمرحله ي چهارم شما در كنار دو ساختمان هستيد به سمت ساختمان جلو حركت كنيد به انجا كه رسيدن به سمت در حركت
كنيد به جلو برويد در راباز كنيد پس از داخل شدن به جلو برويد
به يك پرستار مي رسيد ويك ماموركه در سمت راست شماست
آن مامور را كشته وبعد به جلو برويد وبعد به سمت چپ حركت كنيد به دركه رسيدين ان را باز كنيد به جلو كه مي رويد درانجا
دو در وجود به در سمت راست برويد آن را باز كنيد و ماموري كه در اتاق روي صندلي نشسته را بكشيد وبعد كارت هاي كه روي ويديو قرار دارند را بگيريد وسپس درهاي جلو را باز كرده وبعد به جلو برويد به پله ويك اتاق كه در جلوي شماست
مي رسيد به طرف اتاق برويد و از پنجره اتاق به داخل اتاق
برويد وبعد دو نفر ي كه درون اتاق هستند بكشيد سپس به طرف
حركت كنيد در را باز كنيد بعد از باز كردن در به يك پله مي رسيد از پله پايين برويد پس از پايين آمدن از پله ها چند سلول را مي بينيد به طرف سلولي برويد كه زنداني آن روي
تخت خواب نشسته در سلول آن را باز كنيد و با او ثحبت كنيد
و بعد او به شما عكس رئيس را مي دهد وبعد به او يك آمپول بزنيد او بي هوش مي شود وبعد با استفاده از نقشه محله رئيس
را پيداكنيد وبعد به اتاق رئيس برويد به انجاكه رسيديد كمي
صبركنيد رئيسپس از چند دقيقه به استخر مي رود شما آن
را دنبال كنيد ودر استخر آن را بكشيد وبعد به جاي اول بازي
برويد در انجا دو ساختمان وجوددارد به طرف ساختماني برويد
كه در بزرگي دارد آن را باز كنيد سپس به داخل آن برويد دوست خود رامي بينيد به طرف آن برويد با آمپول آن را به هوش بيا وريد وبا هم به طرف در خروج برويد وفرار كنيد .


مرحله ي پنجم:
در مرحله ي پنجم شما در خيابان هستيد به جلو برويد يك خانه ي
بزرگ مي بينيد به طرف آن نرويد به جلو برويدوبعد به سمت چپ وبعد به بالا نگاه يك دكل را مي بينيد به طرف آن برويد
به آن كه انجا كه رسيديد از دكل بالا برويد پس از بالا رفتن
از دكل مي بينيد يك زن به مامورها خبر مي دهد آن رانكشيد
وبگذاريد به مامور ها خبر بدهد پس از آمدن مامور ها به
زير دكل آن هارا بكشيد واز پنجره ي سمت راست دكل زني
كه لباس بي حجاب به تن دارد آن را بكشيد وبعد از دكل
پايين بيايد لباس يكي از مامورهارا بپوشيد وبعد به طرف
خانه حركت به خانه كه رسيدن در را باز كنيد وبه سمت
جلو برويد يك در ديگر جلوي شماست آن را باز كنيد وبه جلو
برويد به يك درشيشه اي مي رسيد آن را باز كنيد بعد ازباز
كردن در به طرف جسد آن زني كه از بالاي دكل كشتيد
برويد ازگردن بند را از گردنش برداريد به اتاق رئيس برويد
كمي آنجا بمانيد رئيس پس از چند دقيقه به اتاق ديگر مي رود
آن را دنبال كنيد وقتي در اتاق مشغول كار كردن با كامپيتر
شد آن را بكشيد وبعد به جاي اول بازي برويد در جاي اول
بازي يك در خيلي بزرگ وجود دارد آن در خروج است .


مرحله ي ششم:
در مرحله ي ششم شما در يك كافه شا پ هستيد ويك مامور با لباس اردك در آن جا قرار دارد وقتي از انجا خارج مي شود
او را تغيب كنيد وقتي به يك جاي خلوت رسيدن آن را بكشيد
ولباس هايش را بپوشيدبراي پيدا كردن رئيس اول درخيابان جستوجو كنيدو اگر او را پيدا نكردين از نقشه كمك بگيريد
و رئيس دوم در يك ساختمان است او صورت خود را به سمت
ديوار كرده به سرعت آن را بكشيد و بعد به سمت آخرين
خيابان حركت كنيد به آنجا كه رسيديد در را باز كنيد و بعد از
پله ها بالا برويد به يك در مي رسيد آن را باز كنيد يك مرد را
در اتاق مي بينيد آن را بكشيد وبعد با استفاده از نقشه فرار كنيد.مرحله ي هفتم:
در مر حله ي هفتم شما در يك مهماني هستيد به طرف جلوبرويد
يك آسان سور را مي بينيد به طرف آن برويد آسان سور را باز
كنيد به سمت طبقه رئيس برويد وقتي آسان سور متوقف شد رئيس در كنار شماست آن را بكشيد وبعد با آن سور به پشت بام
برويد از بالا رئيسي كه در استخر خوابيده بكشيد وبعد با هواپيما
يي كه انجا قرار دارد فراركنيد .


مرحله ي هشتم:
در ابتدا مي بينيد كه دو ملوان با هم صحبت مي كنند يكي از آنها
به سمت راست مي رود شما به دنبال او برويد و او را بكشيد و لباس هايش را بپوشيد به عقب برگشته وبه سمت راست برويد
وبرق راقطع كنيد نگهبان به پايين مي آيد و شما از جعبه به بالا
برويد به داخل وبه داخل رفته وكليد رابرداريد و در كمد پنهان
شويد نگهبان باز مي گردداورا بكشيد از در خارج شويد وبا كليد
در را باز كنيد وارد آن شويد واز پله ها پايين برويد به انتهاي
مسير برويد ورئيس رامي بينيد كه روي ميله تكيه كرده است
آن را به پايين پرت كنيد وبعد به سمت راست وبه بالا برويد
در نقشه نشانه ي قرمز رنگ را دنبال كنيد به طرف آنجا برويد
و رئيس ديگر را مي بينيد كه در حال صحبت كردن او به داخل
اتاق برويد وشما پشت سر آن برويد وبعد آن رابكشيد واز اتاق
خارج شده به سمت پله ها رفته از درها عبور كنيد در اين طبقه
نشانه قزمزي را مي بينيد به جلو برويد يكي از شما مي خواهد
كاري برايش انجام دهيد كارت ها را برداريد و به اتاق مورد نظر برويد و لباس هاي وي‍‍ژه را بپوشيد و كارت را برداريد و به انجا برگردن واز بعد مي توانيد عبور كنيد بعد به فضاي باز برويد اگر رئيس را در حال قدم ديدن آن رابكشيد وبعد به جلو
برويد واز پله ها بالابرويد حالا در بالاترين طبقه هستيد به سرعت به سمت چپ برويد وبعد نگهبان را بكشيد به سرعت
لباس هايش را بپوشيد و جسد او را به دريا بيندازيد و بعد يك
رئيس بيرون مي آيد او را بكشيد واين جسد را هم به دريا و
به داخل اتاق برويد عكس ها را از روي صندق برداريد نقشه
را باز كنيد دو نقطه قرمز رنگ مي بينيد به انجا برويد رئيس
آخر را بكشيد و بعد به آخرين طبقه ي كشتي برويد وبا قايق
از آنجا فرار كنيد


مرحله ي نهم:
در مرحله ي نهم شما در يك لجنزار هستيد به داخل در برويد و
دوباره به سمت در سمت راست كمي صبر كنيد تا يكي از نگهبان
ها به داخل بيايد او را بكشيد و لباس هاي او را بپوشيد و جسد او را در صندوق قرار دهيد به بيرون برويد و به لجنزار بر گرديد
راه را به جلو ادامه دهيد و وارد يك كوچه سمت راست خود شويد حالا مي بينيد عده زيادي مشغول به شادي هستند وبعد شما
به داخل چادر برويد و جعبه ي كادو كه روي ميز است برداريد
وبمب را در آن قرار دهيد و بعد به سمت ساختمان بزرگ كه روبه روي شماست برويد وبا كنترول از راه دور بمب را منفجر كنيد كمي صبر كنيد تا آنجا خلوت شود وارد درب شويد وباز هم وارد درب روبه روي شويد حالا شخصي را مي بينيد كه به شما پشت كرده او را به پايين پرتاب كنيد و لبس هايش را بپوشيد
و سريع به داخل درب روبه رو برويد حالا در نقشه رئيس را مي بينيد او را تعقيب كنيد وبعد بمب را تقريبا در اتاق جلوتر از پله ها بگذاريد وبعد پشت پله ها پنهان ودباره بمب را منفجر كنيد و
به بالا پله ها حالا در نقشه رئيس ديگر را بيابد واو رابكشد و به سمت در خروجي حركتمرحله ي دهم:
به داخل ساختمان برويد به جلو كه رفتيد به طرف آسان سورها برويد در آسان سور سمت چپ يك بمب قرار دهيد و صبر كنيد
تا رئيس بيايد واز آسان سور بالا برود و وقتي وارد آسان سور
مورد نظر شد بمب را منفجركنيد براي كشتن رئيس دوم بايد به
طبقه ي بالا رفت در طبقه ي بالا ام شم نمي توانيد اتاق رئيس
را پيدا كنيد به همين دليل همان جا بمانيد تا او به پايين بيايد
به طرف آسان سور برويد از راه مخفي بالاي آسان سور به
بالا برويد ووقتي رئيس وارد آسان سور اورا از بالا بكشيد
صبركنيد تا جسد اورا از آسان سور بيرون بكشند به بيرون
بيايدوبا آسان سور به طبقه ي پايين برويد واز پله ها به زير
زمين رفته در انجا نقشه را نگاه كنيد رئيس سوم را مي بينيد
به آنجا برويد رئيس در آنجا محافظان زيادي دارد ونمي توان
آن رادر هماجا كشت راه خروج راخوب يادگرفته وبعد اسلحه ي
خود را آماده كرده و به داخل رفته وبه سمت چپ برويد و رئيس
رابكشيد وفراركنيد .

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم تیر 1389 توسط ع.پ

بازی استراتژیک قرون وسطی که مرتبط با قرن 14 و 15 میلادیست و زندگی مردم اروپا را در آن برحه از زمان به زیبایی شبیه سازی می کند .

.
شبیه سازی محیط های واقعی در دنیای مجازی بازیهای رایانه ای یکی از جذابترین عرصه های تولید بازیها را تشکیل می دهد . سری بازیهای زندگی مجازی را می توان اوج فعالیتها بازی سازان در این زمینه دانست ..بازی انجمن شورای شهر نیز با هدف شبیه سازی زندگی در مقطعی از تارخ بازیها بوده است . این بار و در این بازی از منظر جدیدی نگریسته شده است .


 


http://pcmedia.ign.com/pc/image/article/925/925881/the-guild-2-venice-20081031092945946-000.jpg


 


انجمن شورای شهر با تمرکز بر دو مقوله سیاست و اقتصاد در جوامع دوران قرون وسطی و با در نظر داشتن سایر جزئیات زندگی در آن دوران ، محیطی منحصر بفرد در دنیای بازیهای رایانه ای خلق کرده است .


بازی با طرح شخصیتی از سوی بازیکن و انتخاب طبقه اجتماعی او آغاز می شود . انتخاب هر طبقه اجتماعی ، مسیری متفاوت را در برابر بازیکن قرار می دهد .


تولید کنندگان ، صنعتگران ، دانشمندان و خلافکاران طبقات اجتماعی را تشکیل می دهد .


 


http://a248.e.akamai.net/f/248/5462/2h/images.gamezone.com/screens/26/1/60/s26160_pc_34.jpg


 


ویژگی های بازی The Guild II :


طراحی و شبیه سازی زیبای قرون وسطی در اروپا در دنیای سه بعدی بازی.


بازی به صورت کاملا Real-Time می باشد و شما در محیط بازی به صورت زنده و فعال حضور دارید .


تنها توانایی شما در انجام بازیست که شما را در جریان بازی زنده نگاه می دارد .


ساخت شخصیت های مورد علاقه خود توسط بخش مخصوص بازی .


دارای چندین شخصیت مختلف و همچنین بیش از 10 حرفه ی مختلف کاری برای اشتغال .


و ....


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم تیر 1389 توسط ع.پ

برداشت محصول: (يا مزرعه دار)
اين بازي بسيار جالب و تماشائي ميباشد كه مدت هاي زيادي شما را سرگرم خواهد كرد.
شروع بازي در فصل بهار است و شهر دار شهر با شما صحبت كرده و به شما سه سال فرصت ميدهد تا بتوانيد مانند پدر بزرگتان شهرت كسب
كنيد. در آغاز g500 پول داريد.(ج واحد پول).
1-محصولات: اول بايد نام محصولات را شناخته و دانه هاي آن را از سوپر ماركت بخريد. Won دزد چيني نيز سبزيجات، ميوه ها و گلهاي عجيبي كه در
سوپر ماركت يافت نميشود را با قيمت بسيار گران ميفروشد. سبزيجاتي كه در سوپر ماركت وجود دارد، ارزان ميباشند، بنابراين سعي كنيد در ابتدا از
سوپر ماركت خريد كنيد. در آغاز بايد چوبهاي نازك را با تبر خورد كرده و سپس علفهاي هرز را با داس ببريدو زمينتان را شخم بزنيد. ميتوانيد زمينتان را
2X3 يا 3X3 شخم بزنيد. اگر 3X3 شخم بزنيد، مركز زمين شخم زده را نميتوانيد آب دهيد. تنها با بالا بردن درجه آبپاش(Watering Can) و يا با
مراجعه به كارگرهاي كوچك كه در كلبه اي در پشت كليسا زندگي ميكنند ميتوانيد اين كار را انجام دهيد. اگر نميتوانيد از روش شخم زدن 3x3
استفاده كنيد، يعني درجه قدرت آبپاش شما كم است، از حالت 2x3 استفاده كنيد تا بتوانيد تمام نقاط شخم زده زمين را آب بپاشيد. گاهي اوقات
در محل شخم زده علفهاي هرز ميرويد، كه ميتوانيد با داس آنها را از بين ببريد. وقتي زمين را شخم زديد به سوپر ماركت رفته و بذر و دانه بخريد و آنها

را در محل شخم زده بپاشيد و به آنها آب بدهيد كه بعد از چند روز رشد خواهند كرد.
در اينجا ليستي از محصولات را براي شما گرد آورده ايم.
A: سوپر ماركت 1-فصل بهار Spring
a-شلغم Turnip قيمت: ج120
فروش براي هر محصول: ج60
رشد مجدد: رشد نميكند.
b- سيب زميني Potato قيمت: 150ج
فروش براي هر محصول: 80ج
رشد مجدد: رشد نميكند.
c- خيار Cucumber قيمت: 200ج
فروش براي هر محصول: 100ج
رشد مجدد: بعد از پنج روز
2- فصل تابستان Summer
a- ذرت Corn قيمت: 300ج
فروش براي هر محصول: 100ج
رشد مجدد: بعد از پنج روز
b- گوجه فرنگي Tomato قيمت200ج
فروش براي هر محصول: 60ج رشد
مجدد: بعد از سه روز
Cـ Onion پياز قيمت: 150ج
فروش براي هر محصول: 80ج
رشد مجدد: رشد نميكند.
3- پاييز Fall
a- چغندر Sweetpotato قيمت: 300ج
فروش براي هر محصول: 120ج رشد
مجدد: بعد از سه روز
b-Eggplant بادمجان قيمت: 120ج
فروش براي هر محصول: 80ج
رشد مجدد: بعد از سه روز
c- هويج Carrot قيمت: 300ج
فروش براي هر محصول: 120ج
رشد مجدد: رشد نميكند.
4- زمستان Winter: در زمستان شما هيچ محصولي را نميتوانيد روي زمين شخم زده بكاريد مگر اينكه يك گلخانه داشته باشيد. همچنين ميتوانيد
چيزهاي ديگري را كه به نظرتان با ارزش مي آيد در معدن بدست آوريد. در ضمن همه روزها ميتوانيد به ماهيگيري برويد.
5-همه فصلها بجز فصل زمستان: علف را به غير از فصل زمستان در همه فصلها ميتوانيد بكاريد. علف وقتي به اندازه كافي رشد كرد ميتوانيد آنرا با
داس بريده و به عنوان علوفه براي گاو و گوسفندها استفاده كنيد. همچنين ميتوانيد به دامهايتان اجازه دهيد در زمين چرا كنند. با اين كار علفها بهتر
رشد ميكنند.
a- علف قيمت: 500ج
قيمت فروش: نميتوانيد آنر بفروشيد
رشد مجدد: نامعلوم علف هيچ موقع نميميرد.
بعد از فروش صد محصول ميتوانيد سه محصول مهم را بخريد.
بهار Spring
توت فرنگي Straw Berry قيمت150ج فروش براي هر محصول: 30ج
رشد مجدد: بعد از دو روز رشد ميكند.
تابستان: Summer
كدوتنبل Pum Pkin قيمت: 500ج
فروش براي هر محصول: 250ج
رشد مجدد: رشد نميكند.
پاييز Fall
اسفناج Spinack قيمت: 200ج
فروش براي هر محصول: 80ج
رشد مجدد: رشد نميكند.
(Won محصولات ديگر هر فصل و گلهاي رنگارنگ را ميفروشد).
a- كلم پيچ Cabbage قيمت: 500ج
فروش براي هر محصول: 250ج
رشد مجدد: رشد نميكند.
b- آناناس Pineapple قيمت: 1000ج
فروش محصول: 500ج
رشد مجدد: بعد از پنج روز
Cـ فلفل سبز Green Pepper قيمت 150ج فروش محصول: 40ج
رشد مجدد: بعد از سه روز
d-گلMagic Red Flower قيمت: 500ج
فروش: نميتوانيد بفروشيد.
رشد مجدد: رشد نميكند.
e-گل گربه صورتي Pink Cat Flower قيمت:300ج
فروش: نميتوانيد بفروشيد.
رشد مجدد: رشد نميكند.
f-گل كاغذي Toy Flower قيمت 400ج
فروش براي هر محصول: نميتوانيد بفروشيد.
رشد مجدد: رشد نميكند.
g- پرتقال بم Orange Cup قيمت: 1000ج
فروش محصول: نميتوانيد بفروشيد.
رشد مجدد: رشد نميكند.
3- با حيوانات اهلي ميتوان ثروتمند شد:
حيوانات اهلي همگي رام هستند، شامل گاو، گوسفند، سگ، اسب، ماهي، مرغها. كه شما را زود ثروتمند ميسازند.
a- اسب Horse: شما ميتوانيد يك اسب كوچك، زيبا و دوست داشتني را در شروع بازي در مزرعه Yodel Ranch ببينيد.
بعد از اينكه اسب را در اختيار گرفتيد ميتوانيد با اسبتان صحبت كرده و آنرا تميز كنيد. كه هر روز بايد اين كار را انجام دهيد. همچنين ميتوانيد به او
اجازه دهيد تا در روزهاي خوب و آفتابي، بيرون از استبل به بازي بپردازد. فقط آنرا در روزهاي باراني بيرون نياوريد. همچنين ميتوانيد چوبهايي را با
فاصله در جلوي استبل بكاريد تا اسب در روزهاي باراني بيرون نيايد. اسب در روزهاي باراني زياد نميتواند از مزرعه دور شود. بنابراين شما به راحتي
ميتوانيد اورا يافته و به استبل برگردانيد. بعد از يكسال اسب شما رشد كرده و بزرگتر ميشود. ميتوانيد با استفاده از خورجين و زين، سوار اسب شده
و در مسابقات اسب سواري شركت كرده، از آن لذت ببريد. اگر ميخواهيد در مسابقات سوار كاري برنده شويد بايد هر روز سوار اسب شده به او
آموزش بدهيد. چيز خوبي كه در بازي وجود دارد اين استكه اسب شما به غذا احتياج ندارد. فراموش نكنيد، براي اينكه او را پيش خود بياوريد بايد از
سوت مخصوص اسب استفاده كنيد.
b- سگ Dog: در ابتدا شما يك سگ كوچك بسيار زيبا در اختيار داريد كه در آغاز بازي همراه شماست. احتياج نيست به او غذا بدهيد. فقط براي او
سوت بزنيد و هر روز يك بار اورا از زمين بلند كرده و دوباره زمين بگذاريد. در يكي از روزها Won بطرف خانه شما ميآيد و براي سگ يك توپ بازي به
قيمت 100ج ميآورد. ميتوانيد توپ را خريده و از آن براي آموزش سگ استفاده كنيد. با اين كار سگتان از سگهاي ديگر سريعتر ميشود و موقعي كه
براي گاوها و گوسفندها زنگوله ميزنيد او آنها را كنترل ميكند. از ديدن مسابقه سگها در فستيوال نيز ميتوانيد لذت ببريد و اگر ميخواهيد در مسابقه
برنده شويد اورا هر روز آموزش بدهيد.
c-ماهي Fish: اين يك نمونه جالب است. شما ميتوانيد حيواناتي خيلي كوچك و زيبا را از درياچه با قلاب ماهيگيري گرفته و براي آنها از سوپر ماركت
غذا تهيه كنيد.غذاي آنها ارزان بوده و محل نگهداري ماهيها در حوضچه ميباشد. اگر تعداد ماهيها زياد باشند بعد از بزرگ شدن با هم بازي ميكنند. در
زمستان براي ماهيها نميتوانيد غذا ببريد.
d-مرغ و جوجه ها Chicken: اين حيوان عجيب را ميتوانيد از مرغداري واقع در مزرعه Poultry Farm بخريد. قيمت آن 1500ج ميباشد. كافي است كه
تنها يك بار آن را بخريد. او هر روز براي شما تخم ميگذارد و ميتوانيد يكي از تخمها را در محل جاگذاري تخم گذاشته تا بعد از چند روز تخم به جوجه
تبديل شود. شما بايد هر روز به مرغتان غذا بدهيد تا تخم بگذارد. ميتوانيد در قسمت چرخ آبي، سمت رودخانه رفته و يك دانه ذرت در آ‎نجا قرار داده،
كه هر بسته ميوه ذرت برابر ده بسته غذاي مرغ ميباشد. تخم مرغ بعد از سه روز به جوجه تبديل ميشود. در ابتدا ميتوانيد پنج جوجه داشته باشيد،
اما اگر مرغداريتان را بزرگتر كنيد تا ده مرغ هم ميتوانيد در مرغداري داشته باشيد. اندازه تخم مرغها متفاوت ميباشند. چيز ديگري كه ميتوانيد از تخم
مرغ درست كنيد سس مايونز است كه بايد دستگاه مايونز درست كن را بخريد وآن بسيار ارزان است.
e-گاوها Cows: اين حيوان بسيار شاد و زيبا ميباشد و براي شما پول زيادي به همراه دارد، غذاي آن نيز بسيار ارزان است. هر روز به او علوفه بدهيد
تا بزرگ شده، شير بدهد. ميتوانيد گاو را به مزرعه هدايت كنيد تا علف بخورند. با اين كار علف نيز بهتر رشد ميكند. وقتي گاوتان بزرگ شد ميتوانيد به
او دارو تزريق كنيد تا آبستن شود (C.M.Potion). در موقع حاملگي نميتوانيد از او شير بگيريد. ظرف شير و مقدار آن در حالتهاي(قلبهاي) مختلف تغيير
ميكند. او درجه هاي مختلفي از مقدار شير ميدهد كه عبارتند از G-B-S-M . اگر در فستيوال مسابقات گاو برنده شويد گاو شما مقدار شيرش به
درجه G ميرسد. هر روز بايد با او صحبت كنيد، او را تميز كرده و هر روز شير او را بدوشيد تا خوشحال شود.
f-گوسفندان Sheeps: آنها پشمهاي گرم دارند و برايتان مفيد هستند چون براي شما يك پتو درست ميكنند. اين حيوان بسيار شاد بوده و ميتوانيد از
او پول بيشتري فراهم كنيد (در صورتي كه هر روز به او علوفه بدهيد). هر هفته يك بار بعد از آنكه پشمها زياد شدند ميتوانيد آنها را با قيچيClippers
كوتاه كنيد. بعد از آنكه دامداريتان را بزرگتر كرديد ميتوانيد تا 20 راس گاو و گوسفند داشته باشيد. در روزهاي باراني دامهايتان را بيرون نبريد. در ضمن
مواظب باشيد كه سگ شما بيخود و بيجهت بطرف گاو و گوسفندها پارس نكند. بايد سگتان را بخوبي تربيت كنيد تا بموقع پارس كند. اگر اين كار را
نكنيد قلب دامهايتان كاهش مييابد. موقعي كه هوا باراني يا طوفاني است دامها را در مكانهاي خودشان نگهداريد. براي اينكار ميتوانيد از كارگرهاي
كوچك قبل از آنكه وضعيت هوا بد شود نيز كمك بگيريد. بايد هر روز به تلويزيون نگاه كنيد و وضعيت هوا را براي روز آينده بخاطر داشته باشيد.
4- مكانها و قسمتها در شهر Mineral Town
اين قسمت بسيار مهم ميباشد. شما بايد مكانها را بخاطر داشته باشيد تا در هنگام بازي دچار دردسر نشويد. اگر راهتان را گم كرديد ميتوانيد با
Select نقشه را باز كرده و جاي مورد نظرتان را پيدا كنيد. همچنين ميتوانيد جايي را كه سگتان در آنجا قرار دارد را نيز پيدا كنيد. در اينجا ليستي از
مكانهاي بازي را تهيه كرده ايم.
مزرعه The Farm: خانه شما در اينجا قرار دارد، جايي كه شما ميتوانيد در آن استراحت كنيد. در اينجا تلويزيون، تختخواب، يك ساعت، كتابخانه و
مقداري اثاث ديگر وجود دارد. وقتي خانه تان را بزرگتر كرديد ميتوانيد اضافه كنيد مقداري وسائل از جمله تختخواب ديگر و آشپزخانه مجهز و كامل.
مرغداري The Henhouse: محل نگهداري و تغذيه مرغهايتان ميباشد.
گاوداري The Barn: محل نگهداري و پرورش گاو و گوسفندها ميباشد.
حوضچه ماهيFish Pond: محل نگهداري ماهي و هر روز بايد به آنها غذا بدهيد.
استبل Stable: محل نگهداري اسب. وقتي هوا باراني است اسبتان را در استبل قرار دهيد.
چيزهاي ديگر: درخت سيب- در پائيز ميتوانيد روزي سه عدد سيب از درختتان برداشت كنيد. همچنين هر روز ميتوانيد عسل از لانه زنبور در بالاي
درخت تهيه كنيد. در لانه سگتان چيزي نميتوانيد قرار دهيد.
بيرون از مزرعه:
Aـ آهنگري Blacksmith: Saibra آهنگر و شاگردش در اينجا زندگي ميكنند. ساعت كار آهنگري از ده صبح تا چهار بعد از ظهر ميباشد. روزهاي
پنجشنبه آهنگري تعطيل است.
آيتمها:
بالا بردن درجه ابزارها b- ابزار accessorios
c- دستگاه پنير و مايونز درست كني
B- نوشيدني فروشي Ajawinery: manna و duke در اينجا زندگي ميكنند. ساعت كار از 9صبح تا 12ظهر ميباشد. شنبه تعطيل ميباشد.
شهر Town: A- شمال شهر Northtown a- خانه Basil كه anna و basil والدين Marry در آن زندگي ميكنند. b- كتابخانه Library: در اينجا ميتوانيد
با مطالعه كتابهاي مختلف به اطلاعاتتان بيفزاييد. Marry در اينجا كار ميكند. ساعت كار از ده صبح تا چهار بعد از ظهر ميباشد. روزهاي دوشنبه
كتابخانه تعطيل است.
c- خانه Ellen: Ellen و Stu در اينجا زندگي ميكنند. Stu برادر Elli ميباشد. مادر بزرگشان از آنها نگهداري ميكند.
خانه شهردار Thomas Mayores: شهردار در اينجا زندگي ميكند. پليس شهر Harris نيز اينجا زندگي ميكند. Kana عكاس نيز در اينجا زندگي ميكند.
B-غرب شهر West Town:
مسافرخانه Inn: Bardougs و Ann در اينجا زندگي ميكنند. آنها غذاهاي متنوعي ميفروشند. Cliff نيز در اينجا اقامت دارد و Won مرد چيني نيز از
ساعت 1 بعد از ظهر در اينجا چيزهاي عجيبي ميفروشد. ساعت كار از هشت صبح تا نه شب ميباشد.
C-جنوب شهر Southtown:
a-كليسا Church: Pastor Carter در اينجا زندگي ميكند و مراسم عروسي و عزاداري در اينجا برگذار ميشود. ساعت كار نه صبح تا هشت شب.
b-كارگرهاي كوچك Harvest Sprites: آنها در پشت كليسا، در كلبه اي كوچك زندگي ميكنند و ميتوانيد از آنها در مورد مزرعه تان سئوال كنيد.
D-شرق شهر East town:
a-سوپر ماركت Supermarket: Karen با والدينش Sasha و Jeff در اينجا زندگي ميكنند. در اينجا ميتوانيد غذاها و سبزيجات و ميوه هاي مختلف
بخريد. ساعت كار از نه صبح تا پنج بعد از ظهر ميباشد. يكشنبه و سه شنبه تعطيل است.
اجناس فروشي: سبزيجات Seeds - آرد Flour - روغن Oil - زرد چوبه Curry - كوفته برنجي Rice Ball - نان Breed - سبد Basket - كوله
پشتي Ruck **** - پر آبي Blue Feather - كاغذ كادو Wrapping Paper - غذاي ماهي Fish Feed
b- بيمارستان: Elli و دكتر در اينجا زندگي و كار ميكنند. اگر مريض ميباشيد به اينجا رفته و خود را آزمايش كنيد. دارو نيز از اينجا بخريد. ساعت كار از نه
صبح تا چهار بعد از ظهر ميباشد. روزهاي چهار شنبه بسته است.
وسايل فروشي: دارو Bodigzer - داروهاي شيميايي TurboJolt
E- ميدان شهر Rose Square:
ميدان: اينجا مكان برگزاري مسابقات ميباشد.
زباله داني Trash Can: در اينجا آشغالهاي ماهي را جمع آوري ميكنند.
تابلو اعلانات Bulletin Board: اطلاعات تمام مسابقات در اينجا نصب ميشود.
ساحل اسكله: Kai تابستانها در اينجا اقامت دارد. تابستانها ميتوانيد از اينجا غذا بخريد.
وسايل فروشي: a- بستني قيفي Snowcone b- ذرت پخته شده Roastedcorn c- ماكاروني Pasta d- پيتزا Pizza e- آب Water b- Zack
خريدار نيز در اينجا زندگي ميكند. C- اسكله Shore: در اينجا ميتوانيد ماهيگيري كنيد.
بيرون شهر Outside The Towon:
مزرعه Yodel Ranch: May و پدر بزرگش Grand Pa در اينجا زندگي ميكنند. آنها حيوانات و غذا براي گاو و گوسفند و همچنين داروهاي حيوانات را
ميفروشند. ساعت كار از نه صبح تا سه بعد از ظهر ميباشد. روزهاي دوشنبه بسته است.
اجناس فروشي: a- علوفه Fodder b- Cow گاو c- گوسفند Sheep d- داروي حاملگي گاو C.M.Potion e- داروي حاملگي گوسفند
S.M.Potion f- داروي حيوانات Animals Medicine g- زنگوله Bell
مزرعه Poultry Farm: Popuri و برادرش Rick و مادر آنها Lilia در اينجا زندگي ميكنند. آنها مرغ ميفروشند و شما ميتوانيد مرغهايتان را در اينجا
بفروشيد. ساعت كار از 12 ظهر تا چهار بعد از ظهر ميباشد. روزهاي يكشنبه تعطيل است.
وسايل فروشي: a- غذاي مرغ Chicken Feed b- مرغ و جوجه Chicken c- غذا و داروي حيوانات Animal Medicine
C: خانه نجار Wood Cuter House: Gotz نجار و Lonisجهانگرد در اينجا زندگي ميكنند. از اينجا ميتوانيد چوب بخريد. شما ميتوانيد مرغوبيت (درجه)
خانه تان را بالا ببريد. همچنين ميتوانيد مرغداري و دامداريتان را بزرگتر كنيد. در اينجا نيم تنه درختاني وجود دارد، بعد از اينكه درجه تبر شما كامل شد
ميتوانيد اين نيم تنه هاي درخت را ببريد. ساعت كار از نه صبح تا پنج بعد از ظهر ميباشد. روزهاي يكشنبه تعطيل است.
وسايل فروشي: a- چوب Lumber b: بالا بردن درجه خانه و دامداري و مرغداري.
D-حمام Hotspring
حمام: شما ساعتها ميتوانيد در اينجا استراحت و خستگيتان را در كنيد. همچنين ميتوانيد تخم مرغ را در اينجا آب پز كنيد.
آبشار و رودخانه Waterfall And River: در اينجا ميتوانيد ماهي بگيريد.
معدن Mine، پشت آبشار ميباشد.
تپه مادر Mothers Hill - كنار تپه مادر، درياچه Lake: از اينجا ميتوانيد ماهي بگيريد. درون تپه مادر يك مرتع علفزار بزرگ ميباشد. در اينجا ميتوانيد
گلهاي رنگارنگ و بسيار زيبايي جمع آوري كنيد. درخت سدر: Cedartree و قله Summit كه ميتوانيد براي مسابقات و حوادث به اينجا بياييد.
جزيره كوچك Small island: در زمستان اينجا يك معدن مخفي وجود دارد.
شخصيتها و بازيكنان: شما بايد در اين بازي افراد را بشناسيد. در اينجا ليستي تهيه شده است.
خودتان و معشوقه هاي شما: كه شامل Popuri- Karen- Ann- Marry- Elli ميباشند.
Duck: او شوهر Manna ميباشد و دخترش در قسمت چپ دهكده زندگي ميكند، او در نوشيدني فروشي كار ميكند.
Manna: او همسر Duck ميباشد. او زياد صحبت ميكند.
Sabira: او آهنگر است و با شاگردش Gray زندگي ميكند و فلزات معدني را بسيار دوست ميدارد.
Gray: او شاگرد Sabira ميباشد و رقيبي براي Marry است. او سعي ميكن آهنگر از او راضي باشد. ايشان در مسافرخانه زندگي ميكند.
Basil: او گياهان را دوست دارد و شوهر Ann است. او دوست دارد به كوهستان برود. همچنين كتابهاي زيادي در باره گياهان دهكده ميخواند.
Ann: او همسر Basil ميباشد. او خيلي خوب است و دوست دارد بعد از ظهر ها در ميدان شهر با ديگر زنان صحبت كند.
Ellen: او از ماما استفاده ميكند. او مادر بزرگ Elli و Stu است و گلهاي شاد را دوست دارد.
Stu: او برادر Elli و شاگرد Ellen و نوه اش ميباشد. او يك كوچولوي پر جنب و جوش است و بازي با ديگران را بسيار دوست دارد.
Doctor: او با Elli در بيمارستان كار ميكند و از او خوشش ميآيد.
Doug: او داخل مسافرخانه ميباشد و پدر Ann است. او هميشه Ann را سرزنش ميكند و او را براي كار كردن كوچك ميداند.
Carter: او كشيش و در كليسا است و با ديگران بسيار خوب است.
Cliff: او رقيبي براي Ann است. او واقعاً خوب است و در مسافرخانه زندگي ميكند. بيشتر مواقع در كليسا است.
Thomas: او شهر دار شهر است. ميمون و سگ را بسيار دوست دارد و در خانه اش زندگي ميكند. فقط موقعي كه حيواني را به او ميدهيد نگاهش
كنيد.
Harris: او يك پليس است و هر روز به اينطرف آنطرف گشت ميزند. حيوانات را دوست دارد و در خانه شهر دار زندگي ميكند.
Kano: او عكاس است و زندگي انسانها و حيوانات را به تصوير ميكشد. و در خانه شهردار زندگي ميكند.
Zack: او خريدار ميباشد و هر روز ساعت پنج بعد ازظهر به شهر ميآيد و خريد ميكند. او در خانه اش واقع در ساحل زندگي ميكند.
Barley: او در مزرعه Yodel Ranch با دختر بزرگش May ميباشد.
May: او دوست دارد هميشه با Stu بازي كند.
Jeff: او پدر Karenو در سوپر ماركت فروشنده است.
Sasha: او همسر Jeff است و هميشه در مورد سوپر ماركت با شوهرش دعوا ميكند.
Greg: او يك ماهيگير است و ميتواند به شما يك قلاب ماهيگيري بدهد. در تابستان ميتوانيد او را ببينيد. او يك ماهي بزرگ را دوست دارد.
Lilia: در مزرعه Poultry Farm زندگي ميكند. او مادر Popuri است، شوهر او هر روز براي خريد داروي حيوانات به خارج شهر ميرود و هيچگاه در بازي
او را نميبينيد.
Rick: او برادر Popuri است و فكر ميكند واقعاً بچه است و Kai را دوست ندارد.
Kai: او به خرابكار شهر معروف است. بيشتر افراد از او نفرت دارند و هميشه تنها است.
Won چيني: او هميشه در ساعت 1 بعد از ظهر در مسافرخانه اقامت دارد و چيزهاي عجيبي ميفروشد.
Gotz: او يك نجار است و در خانه اش نزديك كوهستان زندگي ميكند. او چوب هم ميفروشد. خانواده او در طوفان و بوران مرده اند.
Louis: او با Gotz زندگي ميكند و جهانگرد ميباشد. او در باره زنبور عسل تحقيق ميكند و عسل را بسيار دوست دارد.
Chef: كارگر قرمز. او غذا را زياد دوست دارد. همه كارگان كوچك آرد را نيز دوست دارند.
Nappy: كارگر پرتقالي رنگ: او بازي كردن را بسيار دوست دارد.
Hoggy: كارگر زرد رنگ: او خوردن را دوست دارد.
Timid: كارگر سبز رنگ: او در باره هر چيزي صحبت ميكند.
Staid: كارگر كوچك آبي رنگ: او آرد را دوست دارد.
Bold: كارگر بنفش رنگ: او كار كردن را دوست دارد.
Aqua: كارگر نيلي رنگ: او دوست دارد هميشه تميز باشد.
ابزارآلات
در ابتداي بازي پنج ابزار كار داريد كه شامل تبرAXe، آب پاش Watering can، چكشHammer، داس Sickle ميباشند. ميتوانيد قدرت آنها را به حد بالا
Maximum برسانيد. در ضمن آنها را هيچ موقع بر سر حيوانات نكوبيد.
آب پاش، Watering Can
از اين وسيله براي آب دادن به گياهان استفاده كنيد. براي پر كردن آب پاش بايد به حوضچه يا رودخانه و يا درياچه برويد.
چوب ماهيگيري Fishing Rod
از اين ابزار براي ماهي گرفتن در درياچه و رودخانه يا حوضچه زيرزميني استفاده نماييد. وقتي دكمه مربع را نگه داريد چوب را بداخل آب خواهيد
انداخت، بعد از چند ثانيه كه چوب تكان خورد بايد دكمه را رها كنيد تا ببينيد چيزي بدست آورده ايد يا نه.
چگونه بدست بياوريد: در روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه در ساعتهاي هفت تا ده صبح به اسكله ساحل برويد. Greg آنجا خواهد بود، با او صحبت
كنيد. او از شما خواهد پرسيد، آيا ماهيگيري را دوست داريد. شما بايد به او جواب مثبت بدهيد سپس به شما چوب ماهيگيري را خواهد داد. ( نكته:
بايد كوله پشتي شما جاي خالي داشته باشد تا بتوانيد آنرا بگيريد) او در بعد از ظهر بعضي از روزها در مواقعي يك سري وسايل ديگري ميفروشد.
تير كمان ماهيگيري Fishing Pole:
اين وسيله بهتر از چوب ماهيگيري ميباشد. پنجاه ماهي را در حوضچه ماهي خودتان قرار دهيد (تعداد پنجاه ماهي زياد مهم نيست، فقط تعدادي
ماهي در اينجا قرار دهيد تا بچه دار شوند و به پنجاه برسند) . Greg در يكي از روزها صبح زود پيش شما مي آيد، با او صحبت كنيد تا براي شما يك
استخر ماهي بسازد. ( كوله پشتي شما بايد چند فضاي خالي داشته باشد).
فرچه Brush:از اين وسيله براي تميز كردن حيواناتتان استفاده كنيد. فقط براي سگ و مرغها نميتوانيد استفاده كنيد. بايد هر روز اسب و گاو و
گوسفندهايتان را با آن تميز كنيد تا آنها سرحال باشند.
آنرا از آهنگري به قيمت 800 سكه بخريد.
شير دوش، Milker: از اين وسيله براي دوشيدن شير گاوهايتان استفاده كنيد. با دكمه مربع در جلوي گاو استفاده كنيد تا شير گاو را بدوشد. آنرا از
آهنگري به قيمت 2000 سكه بخريد.
قيچي Clipper: از اين وسيله براي كوتاه كردن پشم گوسفندان استفاده كنيد. با فشار دادن دكمه مربع پشم گوسفند قيچي ميشود. آنرا از آهنگري
به قيمت 1800 سكه بخريد.
زنگوله Bell: براي آنكه گاو و گوسفندان را به آساني جابجا كنيد از اين وسيله استفاده كنيد. اگر سگتان را خوب تربيت كنيد با داشتن اين وسيله به
شما خيلي كمك ميكند. آنرا در مزرعه Yodel Ranch(گاوداري) به قيمت 500 سكه بخريد.
پر آبي Blue Feather:
اگر ميخواهيد با دختري ازدواج كنيد، آنرا به او بدهيد. اين كار را موقعي بايد انجام دهيد كه خانه تان بزرگ و كامل و همچنين قلب او كاملاً قرمز شده
باشد. آنرا ميتوانيد به قيمت 1000سكه از سوپر ماركت يا به قيمت3000سكه از Won چيني تهيه كنيد( آنرا بهيچ عنوان از Won نخريد).
13- دستگاه سس مايونز درست كني Mayonaise Maker: براي آنكه بتوانيد اين وسيله را بدست آوريد بايد درجه مرغداري شما بالا باشد(مرغداريتان
بزرگ باشد). به آهنگري رفته با يك سنگ معدن الماس، و آنرا به قيمت 20000 سكه بخريد. تخم مرغها را در آن استفاده كنيد تا به سس تبديل
شود.
14- دستگاه كاموا درست كني Yarn Maker: براي آنكه بتوانيد اين وسيله را بدست آوريد بايد درجه گاوداري شما كامل يعني گاوداري شما بزرگ
باشد. به آهنگري رفته، با يك سنگ معدن الماس آنرا به قيمت 20000 سكه بخريد.پشمهاي قيچي شده گوسفندان را در اين دستگاه استفاده كنيد
تا به پشم تبديل شوند.
15- دستگاه پنير درست كني Chesse Maker: براي بدست آوردن اين وسيله بايد گاوداري شما بزرگ باشد. شيرهاي گاوتان را در اين دستگاه
استفاده كنيد تا به پنير تبديل كند. براي خريد آن با يك سنگ معدن الماس به آهنگري رفته و آنرا به قيمت 20000 سكه خريداري كنيد.
16- جواهرات Jewelry: آنرا بعنوان هديه به دخترها بدهيد. جواهرات بسيار گران و خيلي مورد استفاده قرار ميگيرند. بايك سنگ معدن نقره اي خاردار
به آهنگري رفته و آنرا به قيمت 1000سكه بخريد.
17- توپ بازي سگ Dogball: از اين وسيله براي تربيت كردن سگتان استفاده كنيد. اين وسيله بسيار ارزان بوده و ميتوانيد آنرا به قيمت 100 سكه در
يكي ازفصلها و روزها از Won چيني بخريد.
18- گلدان Vase: براي تزئين كردن خانه تان يك گل داخل آن قرار دهيد. بعد از آنكه خانه تان بزرگ شد در يكي از روزها آنرا از Won به قيمت
5000سكه بخريد.لیست غذا ها1=boiled ege>>>ege,pot
2=omlet>>>egg,milk,oil,frying pan,potato,corn
3=rice omlet>>>egg,milkoil,rice ball,friyng pan
4=cookie>>>floor,butter,egg,fronny rolling pin,oven,sugar
5=salad>>>cocumber,tomato,carrot,cabbage,knife
6=stir fry>>>cabbage,oil,knife,frying pan,soy sauce
7=tomato juise>>>tomato,mixer,salt
8=grape jam>>>wild grapes,pot,sugar,hony
9=strwberries>>>pineapple,grapes,carrots,cocumber, cabbage,mixer,knife,sugar,salt,vegetable
10=flour>>>egg,cabbage,oil,frying pan,knife
11=mushroom rice>>>mushroom,rice ball,salt,soy sauce
12=fried rice>>>oil,friyng pan ,egg,rice balls,knife,sugar,salt,soy sauce
13=truffle rice>>>truffle,rice ball,soy sauce,salt
14=board>>>tomato,onion,mixer,sugar,saltvinegar,
15=turnips>>>turnips,vinegar,knife,sugar,salt,soy sauce
16=roasted potatos>>>sweet potatos,stone,oven,sugar,salt
17=happy eggplant>>>eggplant,friyng pan,sugar,soy sauce
18=grilled fish>>>medium size fish,friyng pan,salt,soy sauce
19=onitashi>>>spinach,pot,soy sauceچگونه پیش برویماشپزي=6% بزرگ كردن خانه و داشتن گلخانه=10% داشتن30 گاو گوسفند مرغ=30%
زن و بچه دار شدن و كامل شدن 10 قلب=30% قلب سگ و اسب=20%

چطوری تو چند ماه قلب بچه رو 10 تا کرد چون واقعا دیر قلب میدهدر اين بازي مي بايستي سرعت عمل به كار برد:
1=در بهار سال اول كامل كردن خانه (برداشتن گاو وگوسفند از يك سيو ديگه و فروختن ان به راحتي مي تونيد
در بهار سال اول خونه ي كامل داشته باشيد و سه شنبه ها حتمآ به تلويزيون و با فشار دادن كليد چپ مواد لازم
براي تهيه ي غذاها را يادداشت كنيد و بعدآ با تهيه ي وسايل اشپزي اون غذاها رو درست كنيد. )
2=در تابستان سال اول زن و بچه دار شدن.
3=در پاييز و زمستان به قدر كافي فرصت داريد كه 10 قلب بچه را زياد كنيد البته من با جمع كردن سيب در
تابستان و نگهداري اون در يخچال به راحتي هر روز يك سيب به بچه مي دادم كه او خيلي دوست داشت.

در ضمن رنجر جون من هر چي به درصد بازي اي كه كرده ام نگاه مي كنم مي بينم كه چند درصدي
اضاف شده كه شايد به خاطر ديدن دموها باشه چون من مطمعنم كه 6% اشپزي نكرده ام.
 

لیست روش تهیه حدود 70 نوع غذا

 

اينم يك روش:
براي زياد كردن درصد وسايلتون مانند تبر و اب پاش و چكش و شخم زن رو با سنگ معدن هايي كه جلوش مشخص شده
ان سنگ ها را در معدن به دست اوريد و با دادن 5000 جيل به پيرمرده كه خونه اش نزديك خون ي خودتونه(تبر يا ... در دستتون باشه)
وسنگ معدن مشخص شده رو بهش بديد تا بعد از سه روز درصد وسايلتون بيشتر بشه مثلآ با دادن سنگ نقره اي و5000 جيل
به پيرمرد بدون اينكه قبلآ از تبر استفاده اي كرده باشيد با قرمز شدن تبر مي تونيد با زدن 6 ضربه به تنه ي درخت هاي داخل مزرعه تان اونها رو نابودكنيد(براي رفتن به شهر اين كار بايستي انجام بشه)از هر تنه ي درخت شش عدد چوب نيز به دست مي اوريد اين كار را نيز براي چكش نيز انجام دهيد تا سنگهاي بزرگ رو نيز در مزرعه تان نابود كنيد

 دزد چینی در مسافر خانه است.

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک